Bendrieji statinio rodikliai

print version
Pavadinimas
Mato
vienetas
 Kiekis
Pastabos
I. SKLYPAS
   
1.1. sklypo plotas
m2
10000
 
1.2. sklypo užstatymo plotas
m2
2000
 
1.3. užstatymo tankumas
koef.
0,2
Pagal DP 0,2
1.4. sklypo užstatymo intensyvumas
koef.
0,38
Pagal DP 0,4
1.5. apželdintas žemes plotas (žaliasis plotas ant žemes)
m2
4900
49%
1.6. sklypo kietu dangu plotas
m2
2880
 
1.7. skaldos nuograndu plotas
m2
220
 
1.8. sanitarines (apsaugos) zonos plotis
m
-
 
1.9. automobiliu stovejimo vietu skaicius sklypo ribose
 Vnt.
-
 
II. PASTATAS
   
2.1. Bendri pastato duomenys:
   
2.1.1. bendras plotas
m2
3831
 
2.1.1.1. gyvenamas plotas
m2
2091
 
2.1.1.2. naudingas plotas
m2
3403
 
2.1.1.3. pagalbinis plotas
m2
1740
 
2.1.1.4. garažu plotas
m2
428
 
2.1.2. pastatu bendras turis
12000
 
2.1.3. antžemines dalies bendras plotas
m2
3831
 
2.1.4. požemines (cokolines) dalies bendras plotas
m2
-
 
2.1.5. pastatu aukštis
m
10
 
2.1.6. pastatu aukštu skaicius
vnt.
1+M
 
2.1.7. pastatu atsparumas ugniai (I, II ar III)
laipsnis
II
 
2.1.8. pastatu kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavoju
kat.
-
neklasifikuojama
2.1.9. pastatu funkcine grupe pagal gaisro pavojinguma
P
P.1.3
 
2.1.10. gaisrines apkrovos kategorija
kat.
3
300 MJ/m2
2.1.11. pastatu gaisrinio pavojingumo klase
C
C2
 
2.1.12. butu (bloku) skaicius
vnt.
24
 
2.1.13. automobiliu vietu skaicius garažuose
vnt.
24
 
2.2. Pastatu techniniai rodikliai
   
2.2.1. pastato (patalpu) akustinio komforto salygu klase
klase
C
 
2.2.2. numatoma energetinio naudingumo klase
klase
C
 
2.2.3. atitvaru šilumos perdavimo koeficientai:
   
2.2.3.1. sutapdinto stogo UN.ce.
W/ m2 K
0,16
 
2.2.3.2. šlaitinio stogo UN.ce.
W/ m2 K
0,159
 
2.2.3.3. atitvata besiribijanti su gruntu virš grunto UN.fg.
W/ m2 K
0,25
 
2.2.3.4. sienos UN.w.
W/ m2 K
0,1625
 
2.2.3.5. išorines durys UN.d.
W/ m2 K
1,6
 
2.2.3.6. langai UN1.wd
W/ m2 K
1,6
 
2.2.3.7. langai UN2.wd.
W/ m2 K
1,3
 
III. INŽINERINIAI TINKLAI
   
3.1. bendras kiekvienos paskirties inžineriniu tinklu ilgis:
   
3.1.1. ivadiniu
km
0,86
 
3.1.2. kitu (magistraliniu, skirstomuju)
km
1,1
 
3.2. vandentiekio inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu)
km
0,68
 
3.2.1. požemines dalies (lauko)
km
0,05/0,1/
0,17/0,36
 
3.2.2. antžemines dalies (vidaus)
km
0,7
 
3.2.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
mm
110/70/
63/32
 
3.2.4 vandentiekio inžineriniu tinklu apsaugos zonos plotis
m
5
 
3.3. buitiniu nuoteku inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu)
km
0,4
 
3.3.1. požemines dalies (lauko)
km
0,08/0,17/
0,15
 
3.3.2. antžemines dalies (vidaus)
km
0,6
 
3.3.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
mm
200/160/
160
 
3.3.4 nuoteku inžineriniu tinklu apsaugos zonos plotis
m
5
 
3.4. lietaus nuoteku inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu)
km
0,88
 
3.4.1. požemines dalies (lauko)
km
0,12/0,4/
0,36
 
3.4.2. antžemines dalies (vidaus)
km
-
 
3.4.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
мм
315/200/
160
 
3.4.4 nuoteku inžineriniu tinklu apsaugos zonos plotis
m
5
 
3.5. dujotiekio inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu)
km
  
3.5.1. požemines dalies (lauko)
km
0,353
 
3.5.2. antžemines dalies (vidaus)
km
0,405
 
3.5.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)
mm
63,40
sklype–d40,d20
3.5.4. dujotiekio tinklu apsaugos zonos plotis
m
2,0
P=3,0bar
3.6.  elektros tinklu (kabelines linijosijos) ilgis ir skerspjuvis
mm2
300
4x150
 
3.7. elektroninio ryšio laidininku poru skaicius ir skerspjuvis
 
vnt.;
mm2
-
 
IV. KITI STATINIAI
   

Plotai skaiciuoti pagal STR 1.14.01:1999 "Pastatu plotu ir turiu skaiciavimo tvarka"(Žin.,1999, Nr.84-2507);
keitimas 1999 11 08 AM isakymas Nr.356 (Žin., 1999, Nr.98-2831)


Architektas/PV
Donatas Rakauskas
Kvalifikacijos at. Nr.A749